Voorwaarden

Informatie m.b.t. herroeping

 

Herroepingsrecht

 

U kunt uw verklaring tot overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor afloop van de termijn aan u wordt overgedragen - door retournering van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is de tijdige verzending van de herroeping of van de goederen voldoende.

 

De herroeping dient gericht te zijn aan:

 

Fa.Daydesign

Forckenbeckstr. 9-13

14199Berlin

Tel.030-516 54 041

Fax 030-516 54 042

www.day-design.biz

order_booti@t-online.de

 

Gevolgen van de herroeping 

In geval van een geldige herroeping moeten de wederzijds ontvangen prestaties worden gerestitueerd en eventueel genoten vruchten (bijv. rente) worden teruggegeven. Indien u de ontvangen prestatie geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand aan ons kunt teruggeven, dan moet u in die mate zorgen voor een waardevergoeding. Bij de overdracht van goederen geldt dit niet, indien de verslechtering van de goederen uitsluitend kan worden herleid tot het controleren ervan – zoals dit wellicht in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de verplichting tot waardevergoeding voor een door de bedoelde ingebruikneming van de goederen ontstane verslechtering voorkomen, door de goederen niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten, wat de waarde hiervan nadelig zou kunnen beïnvloeden. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden, dienen voor onze rekening en risico te worden geretourneerd. Verplichtingen tot vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen worden vervuld. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

 

Informatie m.b.t. teruggave

 

Teruggaverecht

 

U kunt de ontvangen goederen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen door retournering van de goederen teruggeven. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm (bijv. als brief, fax, e-mail), echter niet voor ontvangst van de goederen. Alleen bij goederen die niet als pakket verzonden kunnen worden (bijv. bij grote goederen) kunt u de teruggave ook verklaren door middel van een schriftelijk verzoek tot terugname. Voor de inachtneming van de termijn is de tijdige verzending van de goederen of van het verzoek tot terugname voldoende. In ieder geval geschiedt de retournering voor onze rekening en risico.

 

De retournering of het verzoek tot terugname dient gericht te zijn aan:

 

Fa.Daydesign

Forckenbeckstr. 9-13

14199Berlin

Tel.030-516 54 041

Fax 030-516 54 042

www.day-design.biz

order_booti@t-online.de

 

Gevolgen van de teruggave

 

In geval van een geldige teruggave moeten de wederzijds ontvangen prestaties worden gerestitueerd en eventueel genoten vruchten (bijv. gebruiksvoordelen) worden teruggegeven. Bij een verslechtering van de goederen kan waardevergoeding worden geëist. Dit geldt niet, indien de verslechtering van de goederen uitsluitend kan worden herleid tot het controleren ervan – zoals dit wellicht in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt de verplichting tot waardevergoeding voor een door de bedoelde ingebruikneming van de goederen ontstane verslechtering voorkomen, door de goederen niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten, wat de waarde hiervan nadelig zou kunnen beïnvloeden. Verplichtingen tot vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen worden vervuld. De termijn begint voor u met de verzending van de goederen of van het verzoek tot terugname, voor ons met de ontvangst ervan.

 

Een tegoed dat ontstaat als gevolg van de retournering wordt onmiddellijk door ons gerestitueerd, tenzij u dit voor een andere bestelling wilt gebruiken.

 

Uw gegevens worden, voor zover noodzakelijk en in het kader van het Bundesdatenschutzgesetz (26 BDSG - Duitse wet op de gegevensbescherming) op toegelaten wijze verwerkt resp. opgeslagen.

 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij beschouwen dit als onze plicht.

 

Prijzen zijn geldig tot aan verschijnen van een nieuwe prijslijst.

 

Prijzen zijn vrijblijvend, voor nabestellingen niet bindend en gelden, tenzij anders aangegeven, incl. wettelijke btw.

 

Berlin, 01.06.2012